PROJEKTY,  INNOWACJE

WIĘCEJ

NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

programy edukacyjne

 • XI WYSZKOWSKI DZIEŃ NAUKI

  Dnia 31 maja 2023 roku w Leszczydole Starym odbyła się XI edycja Wyszkowskiego Dnia Nauki . W tym roku hasło przewodnie spotkania to „(Za)wartość człowieka”. Szkoły podstawowe i średnie z gminy Wyszków przedstawiły 22 projekty. Prezentacje uwzględniały między innymi takie wartości jak: miłość, nauka, prawda, szczęście, dobro, kreatywność, piękno, przyjaźń, wrażliwość, zdrowie, siła i energia.

 • ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI

  W ramach programu „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych, w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków, realizowane są zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 • KWITNĄCA SZKOŁA

  Uczniowie klasy 8, przy szkolnym boisku, zasadzili trzy jabłonki, które otrzymaliśmy dzięki udziałowi w programie „Kwitnąca Szkoła” organizowanym przez Fundację State of Poland. Celem akcji jest promowanie Polski jako kraju Kwitnących Jabłoni. T

 • UNIWERSYTET DZIECI W KLASIE

  W ramach projektu „Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?” realizowany jest szereg spotkań z uczniami klas 1-4. W ostatnim czasie bardzo ciekawe lekcje przeprowadzone zostały w klasie 3 i 4. I tak w klasie 3 zrealizowany był temat „Czy w każdej religii otrzymuje się prezenty?”.

 • MAGICZNE KRYSZTAŁY

  W klasie I przeprowadzone zostało 10 lekcji w ramach programu profilaktycznego „Magiczne Kryształy”, którego celem było podkreślenie większego znaczenia budowania i pielęgnowania więzi międzyludzkich w porównaniu z kontaktem ze światem wirtualnym, uświadomienie znaczenia wpływów audiowizualnych mediów, rozwijanie współpracy między dziećmi jako formy zapobiegania agresywnym zachowaniom oraz rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia u dzieci.

 • Kreatywne Prace Plastyczne

  Klasa III bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Kreatywne Prace Plastyczne". Każdego miesiąca są do wykonania zadania plastyczne, które pozwalają naszym uczniom m.in: zaspokoić ich naturalną potrzebę tworzenia sztuki; wyzwolić swoją wewnętrzną ekspresję twórczą i wspierać harmonijny rozwój oraz kreatywność poprzez działania plastyczne; tworzyć prace plastyczne inspirowane przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik malarskich, rysunkowych, graficznych, papierowych i mieszanych.

 • MŁODZI OBYWATELE

  'Młodzi obywatele. Jak poznać kraj, w którym mieszkamy?' to projekt skierowany jest do uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej, realizowany w ramach UNIWESYTETU DZIECI.  W czasie zajęć uczniowie zdobędą wiedzę na temat ważnych symboli narodowych, poznają kroki polskiego tańca narodowego, wykonają drzewa genealogiczne oraz porozmawiają o ochronie zabytków.

 • NA ZIELONO!

  06.10 cała społeczność szkolna w Rybnie zaświeciła na ZIELONO. Dziś obchodziliśmy Światowy Dzień MPD (Mózgowego Porażenia Dziecięcego). Inicjatywa poświęcona jest ludziom żyjącym z konsekwencjami tego uszkodzenia oraz ich rodzinom. Specjalne działania w ramach obchodów Światowego Dnia Porażenia Mózgowego podjęte są w ponad 60 krajach.

 • DZIEŃ GŁUCHYCH I JĘZYKA MIGOWEGO

  Dnia 30 września w naszej szkole zostało zrealizowane pierwsze zadanie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno - Społecznego "Każdy inny - wszyscy równi". Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Uczniowie mieli okazję nauczyć się podstawowych znaków w języku migowym na podstawie lekcji PJM - Muzeum Migane, a także "migały" piosenkę "Rumiane Jabłuszko".

 • DOMOWI DETEKTYWI W NASZJE SZKOLE

  Uczniowie klasy 4 zrealizowali program profilaktyczny „Domowi Detektywi”, którego głównym celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej. Wraz z bohaterami komiksu - Jasiem i Małgosią uczniowie poznawali prawdy i mity na temat alkoholu, sposoby przedstawiania go w reklamie, różne formy nacisku oraz sposoby radzenia sobie z problemami bez sięgania po alkohol.

 • REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

  W piątek 22 kwietnia 2022 r. nasza szkoła gościła Panią Emilię Stoszewską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie, która spotkała się z uczniami klas I-III i IV-VIII. Podczas spotkania Pani Emilia omówiła i ciekawie zaprezentowała tematykę programów, które realizowane są w naszej szkole. Klasy I-III uczestniczyły w omówieniu programu „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”, zaś klasy IV-VIII „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Trzymaj Formę”. Bardzo dziękujemy Pani Emilii za obecność i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

 • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 to jeden z najważniejszych i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce, poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. NPRCz 2.0 jest rozwinięciem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w latach 2016–2020.

 • KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE - PIERWSZA ODSŁONA

  KLASA TRZECIA BIERZE UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE ,,KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”. Cele główne projektu to  zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne, opandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego, Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej wewspółpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 • ŚCIEŻKA SENSORYCZNA

  Przedszkolaki z grupy A rozpoczęły dziś realizację programu edukacyjnego 'GRAMY ZMYSŁAMI'. Pierwsze zadanie to ścieżka sensoryczna. Poprzedniego dnia dzieci podczas jesniennej wycieczki zebrały jesienne skarby, z których ułożona została trasa spacerowa dla dzieciaków. Radość była przeogromna, bo dzieci mogły testować fakturę zgromadzonych materiałów przyrodniczych na bosaka. Uśmiech nie schodził z ich twarzy.  Do wspólnej aktywności zaproszone zostałyrównież pięciolatki, które nie mniej wylewnie zareagowały na zaproponowane zadanie. Takie zadania to my lubimy!!

  Beata Jakubczak

 • SADZENIE KWIATKÓW

  Korzystając z pięknej, jesiennej aury dzieci z grupy OP „b” w ramach projektu Piekna Polska Nasza Cała z wielkim zaangażowaniem posadziły cebulki wiosennych kwiatków w szkolnym ogródku. Każdy posadził swoją własną cebulkę, aby wiosną, kiedy już kwiatki zakwitną cieszyć się ich pięknem. Z niecierpliwością czekamy już na wiosnę!

  Kamila Kwiatkowska-Lusa

 • POKAZY NAUKOWE

  14 września w naszej szkole upłynął na niesamowitych wrażeniach związanych z chemicznymi doświadczeniami. W ramach projektu „Laboratorium wiedzy” uczniowie mogli obserwować, a także wykonywać samodzielnie spektakularne doświadczenia. W trzech salach odbywały się doświadczenia o różnej tematyce.
  Chemicy zaprezentowali najbardziej widowiskowe eksperymenty ze świata chemii. Wspólnie przywołaliśmy buchającą parą chemiczną lokomotywę, z którą następnie udaliśmy się do zoo, gdzie wyprodukowaliśmy olbrzymie ilości pasty dla słonia.

 • 'UMIEM PŁYWAĆ'

  W ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać", współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych z bezpłatnej nauki pływania skorzystają uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Wyszkowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wróbla „Jaskółki” w Wyszkowie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie.

 • Z KULTURĄ MI DO TWARZY!

  „Z kulturą mi do twarzy” to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny realizowany w naszej szkole w Oddziale Przedszkolnym i klasie 1.

 • WARTO BYĆ W MEGAMISJI!

  Uczniowie klasy trzeciej już trzeci rok razem ze swoją wychowaczynią, Beatą Jakubczak są uczestnikami MegaMisji. Jest program nowoczesnej edukacji, który pomaga dzieciom odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. To jest ich MegaMisja. W ciągu tej niemal trzyletniej pracy uczniowie zdobyli już siedem odznak, min. w zakresie korzystania z informacji, języka mediów,kreatywnego korzystania z mediów. Czas realizacji zadań Mega MIsji to nie tylko okazja do wspólnej zabawy i współpracy, ale też do zdobywania nagród.

 • LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  W naszej szkole w ramach projektu „Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i w Lucynowie" odbywały się zajęcia w klasie 6 "Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych".

 • PRZYRODNICZE LABORATORIUM

  W zajęciach „Przyrodnicze laboratorium” uczestniczyli uczniowie klasy V, którzy mieli możliwość poznania licznych zjawisk fizycznych i chemicznych metodą eksperymentu oraz obserwacji. Celem zajęć było poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej oraz poznawanie zasad działania otaczającego ich świata. Uczniowie na zajęciach doskonalili umiejętność obsługi mikroskopu oraz prowadzili obserwacje mikroskopowe zarówno na preparatach trwałych, jak też wykonanych własnoręcznie. Doskonalili wiedzę biologiczną w licznych quizach edukacyjnych.

 • DRUŻYNA ENERGII

  Nasza szkoła zgłosiła się do 4 edycji Drużyny Energii.  Jest to akcja, która ma za cel zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej. Projekt realizuje Energa z Grupy ORLEN, w którym znani i lubiani sportowcy będą prezentować ćwiczenia dla uczniów ze szkół podstawowych. Zadanie będzie polegało na nagrywaniu filmów, na których będziemy prezentować zadane ćwiczenia przez sportowych ambasadorów. Czekamy z niecierpliowością  na zakwalifikowanie się do rywalizacji.

 • MALI MATEMATYCY

  Klasa II od stycznia 2021r. realizuje projekt matematyczny ,,Mali matematycy. Gdzie szukać matematyki?". Pracujemy zgodnie z -bardzo ciekawymi- scenariuszami Uniwersytetu Dzieci. Realizowaliśmy tematy dotyczące czasu np.: Jak się uczyć koncentracji uwagi? Jak mierzymy czas? Jak odczytać czas? Jak płynie czas?
  Uczniowie bardzo lubią takie zajęcia matematyczne i uczą się nie wiedząc o tym. Bardzo chętnie wykonują pomoce, działają wykorzystując przedmioty codziennego użytku.

 • KODOWANIE TRWA!

  Podczas zajęć LABORATORIU KODOWANIE uczniowie rozwijają swoje umiejętności w dziedzinie programowania. Niezwykłym zaangażowaniem wykazali się uczestnicy podczas ostatnich zajęć, na których wykorzystaliśmy świetne narzędzia do programowania, a mianowicie aplikacje m.in. Lightbot Code Hour czy Bit by bit. Nauka przez zabawę! Tak! Gry edukacyjne wprowadzają w świat programowania za sprawą gier logicznych.

 • REAGUJ I WSPIERAJ

  Uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu 'Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość'. Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.