PROJEKTY,  INNOWACJE

WIĘCEJ

NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

Szkolny Zestaw Podręczników i Materiałów Ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023

S
ZKOŁA PODSTAWOWA

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Uwagi

KLASA I ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nr dop. 833/1/2017

Gra w kolory

B. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska

Juka-91 Spółka z o.o

Zestaw

Beata Jakubczak

Język angielski nr dop. Przez MEN  830/1/2017

Hello Explorer 1

J. Heath i in.

NOWA ERA

Podręcznik+             zeszyt ćwiczeń

Beata Jakubczak

Religia *

Nr AZ-11-01/18-KI-4/20

Poznaję Boży Świat

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

Podręcznik*

Bogusława Prusinowska

KLASA II ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

Edukacja wczesnoszkolna nr dop 833/2/2018

Gra w kolory

B. Mazur, B. Sokołowska, K. Zagórska, K. Grodzka, E. Wierzchowska, A. Parzęcka   

Juka-91 Spółka z o.o

Zestaw

Emilia Gierek

Jęz. angielski Nr dop. 830/2/2018

Hello Explorer 2

 J. Heath, R. Adlard with D.  Sikora-Banasik and M. Mrozik

Nowa Era

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Katarzyna Andruchewicz

Religia SP AZ-12-01/18-KI-7/21

Odkrywamy Królestwo Boże

K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność Kielce

Podręcznik*

Bogusława Prusinowska

KLASA III ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

Edukacja wczesnoszkolna

Nr dopuszczenia 833/3/2019

Gra w kolory

K. Grodzka i in.

MAC

Zestaw

Jolanta Oleksiak

Jęz. angielski 

Nr dop. 830/3/2019

Hello Explorer 3

 J. Heath, R. Adlard with D.  Sikora-Banasik and M. Mrozik

Nowa Era

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Katarzyna Andruchewicz

Religia

Poznaję Jezusa

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność Kielce

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń*

Bogusława Prusinowska

KLASA IV ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

Język polski Nr dop.  907/1/2017

Nowe słowa na start

A. Klimowicz M. Derlukiewicz

Nowa Era

Podręcznik+             zeszyt ćwiczeń Agnieszka Pietrzak

Język angielski Nr dop. przez MEN

837/1/2017

Junior Explorer 4

J. Heath, M. Crawford, M. Mrozik,

Nowa Era

Podręcznik+             zeszyt ćwiczeń

Katarzyna Andruchewicz

Historia Nr dop. przez MEN  877/1/2020/z1

„Wczoraj i dziś”

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

Podręcznik

Lidia Groszyk  

Matematyka Nr dop. przez MEN

787/1/2020/z1

„Matematyka wokół nas”

H. Lewicka, M. Kowalczyk

WSiP

Podręcznik+ zeszyt ćwiczeń

Maria Kulesza

Przyroda

Nr dop. 863/2019/z1

Tajemnice przyrody

M. Marko- Worłowska, J. Stawarz, F. Szlajfer

Nowa Era

Podręcznik + zeszyty ćwiczeń Monika Kryszkiewicz

Muzyka

Nr dop. 909/1/2017

Muzyka

T. Wójcik

MAC Edukacja

Podręcznik

Marianna Wołyniec

Technika

Nr dop przez MEN

295/1/2017

„Jak to działa”

L. Łabecki M. Łabecka

Nowa Era

Podręcznik Agnieszka Pietrzak

Plastyka

Nr dop. 903/1/2017

Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

Podręcznik

Lidia Groszyk

Informatyka Nr dop. 847/1/2020/z1

„Lubię to”

M. Kęska

Nowa Era

Podręcznik
Arkadiusz Wilczyński

Religia Nr dop. AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne Bogactw

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

Podręcznik*

Bogusława Prusinowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Nr dopuszczenia 920/1/2017

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Podręcznik

Lidia Groszyk

KLASA V ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

Jęz. polski Nr dop. 907/2/2018

Nowe słowa na start!

A.               Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Agnieszka Pietrzak

Jęz. angielski Nr dop. 837/2/2018

Junior Explorer 5

J. Heath, M. Crawford,

Nowa Era

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Katarzyna Andruchewicz

Historia Nr dop. 877/2/2018

Wczoraj i dziś

G. Wojciechowski

Nowa Era

Podręcznik

Lidia Groszyk

Matematyka Nr dop. przez MEN 787/2/2021/z1

„Matematyka wokół nas”

H. Lewicka, M. Kowalczyk

WSiP

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Maria Kulesza

Biologia Nr dop. 844/1/2018

Puls życia kl.5

M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

Podręcznik Monika Kryszkiewicz

Geografia Nr dop. 906/1/2018

Planeta Nowa

F. Szlajfer i inni

Nowa Era

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Emilia  Mielcarz

Muzyka Nr dop.

909/2/2018

Muzyka

T.Wójcik

Mac Edukacja

Podręcznik Marianna Wołyniec

Plastyka Nr dop. 903/2/2018

Do dzieła! Podręcznik do plastyki kl. V

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

Podręcznik

Lidia Groszyk

Technika Nr dop. 295/2/2018

Jak to działa?

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Podręcznik Agnieszka Pietrzak

Informatyka

nr dop. 847/2/2021/z1

„Lubię to”

M. Kęska

Nowa Era

Podręcznik
Arkadiusz Wilczyński

Wychowanie do życia w rodzinie

Nr dop. 920/2/2018

‘Wędrując ku dorosłości’

T. Król, M. Guziak-Nowak, G. Węglarczyk

Rubikon

Podręcznik Lidia Groszyk

Religia AZ-2101/20-KI-2/20

„Szczęśliwi, którzy szukaj”

Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

Jednosć Kielce

Podręcznik*

Bogusława Prusinowska

KLASA VI ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

Język polski Nr dop. 907/3/2019

Nowe słowa na start

A.  Klimowicz ,M. Derlukiewicz

Nowa Era

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Agnieszka Pietrzak

Jęz. angielski Nr 837/3/2019

Junior Explorer 6

J. Neath, M. Crawford

Nowa Era

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Katarzyna Andruchewicz

Historia Nr dop. 877/3/2019

Wczoraj i dziś

B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski

Nowa Era

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Lidia Groszyk

Matematyka Nr dop. przez MEN 787/3/2022

„Matematyka wokół nas”

H. Lewicka, M. Kowalczyk

WSiP

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Maria Kulesza

Biologia Nr dop. 844/2/2019

Podręcznik Puls życia dla kl. 6

J. Stawarz

Nowa Era

Podręcznik Monika Kryszkiewicz

Geografia nr dop. 906/2/2019

Planeta Nowa

T. Rachwał, i in.

Nowa Era

Podręcznik Emilia Mielcarz

Informatyka

 Nr dop. 847/3/2022/z1

„Lubię to”

Michał Kęska

Nowa Era

Podręcznik
Arkadiusz Wilczyński

Muzyka Nr dop. 909/3/2019

Muzyka

T. Wójcik

MAC

Podręcznik

Marianna Wołyniec

Technika

Nr dop. 295/3/2019

Jak to działa?

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

Podręcznik Agnieszka Pietrzak

Plastyka Nr dop 903/3/2018

Do dzieła !

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era,

Podręcznik

Lidia Groszyk

Wychowanie do życia w rodzinie 920/3/219

Wędrując ku dorosłości- WDŻ dla klas V-VI

T. Król

RUBIKON

Podręcznik

Lidia Groszyk

Religia

Nr dop. AZ-22-01/20/KI-4/21

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Ks. Dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jednosć Kielce

Podręcznik*

Bogusława Prusinowska

KLASA VII ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

Jęz. polski

Nr dop. 907/4/2020

Nowe Słowa na start!

J. Kościerzyńska, M. Chmiel i in.

Nowa Era

Podręcznik+

zeszyt ćwiczeń Agnieszka Pietrzak

Jęz. angielski Nr dop. przez MEN 837/4/2020/21

Teen Explorer 7  new

A. Bandis, D. Shotton

Nowa Era

Podręcznik+

Zeszyt ćwiczeń

Katarzyna Andruchewicz

Jęz. niemiecki

Nr dop. 1096/1/2020

Deutschtour FIT 7

E. Kościelniak- Walewska

Nowa Era

Podręcznik

Kamilla Ogrodowczyk

Historia Nr dop. Przez MEN 877/4/2020/z1

„Wczoraj i dziś”

J. Klaczkow, A. Laszkiewicz, S. Roszak

Nowa Era

Podręcznik

Lidia Groszyk

Matematyka Nr dop. przez MEN

787/4/2020/z1

„Matematyka wokół nas”

A.  Drążek, E .Duvnjak, E. Kokiernak- Jurkiewicz, M. Wójcicka

WSiP

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Maria Kulesza

Muzyka Nr dop. 852/4/2020/z1

„Lekcje muzyki” do klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

Podręcznik

Marianna Wołyniec

Plastyka Nr dop. przez MEN

903/4/2020/z1

„Do dzieła”

M. Ipczyńska,  N. Mrozkowiak

Nowa Era

Podręcznik

Lidia Groszyk

Geografia 

Nr dop. 906/3/2019/z1

Planeta Nowa

R. Rachwał, R. Malarz i in.

Nowa Era

Podręcznik Emilia Mielcarz

Biologia Nr dop. przez MEN

 844/3/2020/z1

Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii do klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Jefimow

Nowa Era

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń Monika Kryszkiewicz

Chemia Nr dop. przez MEN 1069/1/2019

„.Chemia .Klasa 7”

D. Łasiński’, Ł. Sporny

MAC

Podręcznik Ewelina Salwin

Fizyka Nr dop. przez MEN 821/1/2017

„Świat fizyki”

B. Sagnowska,

WSiP

Podręcznik

Jolanta Oleksiak

Informatyka Nr dop. przez MEN 847/4/2020/z1

Lubię to!

G. Koba

Nowa Era

Podręcznik
Arkadiusz Wilczyński

Wychowanie do życia w rodzinie 920/4/2017

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Podręcznik

Lidia Groszyk

Religia

Nr dopuszczenia

Szczęśliwi, którzy czynią dobro

Ks.K.Mielnicki, E.Kondrak,

Jedność

Podręcznik *

Bogusława Prusinowska

KLASA VIII ( podręczniki bezpłatne zapewnia szkoła)

Jęz. polski

Nr dop. 907/5/2021/11

Nowe Słowa na start!

J. Kościerzyńska i in.

Nowa Era

Podręcznik+

Zeszyt ćwiczeń Jolanta Bloch

Jęz. angielski Nr dop. przez MEN 1097/5/2021

Repetytorium 8

J. Freeman- Zdotenki, J. Hird

Nowa Era

Repetytorium

Katarzyna Andruchewicz

Jęz. niemiecki

Nr dop. 1096/02/2021

Deutschtour FIT 8

E. Kościelniak-Walewska

Nowa Era

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Kamilla Ogrodowczyk

Historia Nr dop. 877/5/2021/z1

„Wczoraj i dziś”

R. Śniegocki, A.Zielińska

Nowa Era

Podręcznik Lidia Groszyk

Matematyka Nr dop. przez MEN 787/5/2021/z1

„Matematyka wokół nas”

A.   Drążek, E. Duvnjak, E. Kokiernak-Jurkiewicz,

WSiP

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Maria Kulesza

Geografia 

Nr dop. 906/4/2021/z1

Planeta Nowa

T. Rachwał, D. Szczypiński

Nowa Era

Podręcznik Emilia Mielcarz

Biologia Nr dop. 844/4/2021/z1

Puls życia

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era

Podręcznik Monika Kryszkiewicz

Fizyka

Nr dop. 821/2/2018

Świat fizyki

B. Sagnowska

WSiP

Podręcznik

Jolanta Oleksiak

Informatyka

Nr.dop.847/5/2021/z1

„Lubię to”

G. Koba

Nowa Era

Podręcznik

Arkadiusz Wilczyński

Chemia

Nr dop 1069/2/2021

Chemia 8

D. Łasiński, Ł. Sporny

MAC

Podręcznik Ewelina Salwin

Wiedza o społeczeństwie

Nr dop. 1122/2021

Wiedza i społeczeństwo

K. A. Wojtaszczyk

MAC

Podręcznik

Lidia Groszyk

Edukacja dla bezpieczeństwa.

Nr dop. 1118/2021

Edukacja dla bezpieczeństwa.

D. Piasecki

MAC

Podręcznik

Lidia Gtoszyk

Wychowanie do życia w rodzinie

Nr dop. 920/5/2019

Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Podręcznik

Lidia Groszyk

Religia

AZ-32-01/13-KI-4/14

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Jedność

Podręcznik*

Bogusława Prusinowska

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Uwagi

Edukacja wczesnoszkolna

ISBN 5902539114843

Ciekawa Zabawa

Praca Zbiorowa

Nowa Era

Kamila Kwiatkowska- Lusa

Język angielski

English Play Box 3

R. Adlard,

Nowa Era

Podręcznik

Beata Jakubczak

Religia

AZ-0-01/20

Tak dla Jezusa

Ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

Podręcznik *

Bogusława Prusinowska

*szkoła nie zapewnia podręczników i materiałów ćwiczeniowych do przedmiotów tj WDŻ, religia. Rodzice/opiekunowie zakupują je we własnym zakresie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna