PROJEKTY,  INNOWACJE

WIĘCEJ

NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

Nasi drugoklasisći rozpoczęli dziś cykl warsztatów przyrodniczych 'LEŚNA BANDA'. Jest to projekt, podczas którego dzieci nauczą się same rozpalić ogień i zapanować nad nim; znaleźć rośliny do przygotowania posiłku i wystrzegać się trujących, bezpiecznie posługiwać się nożem, zbudować proste schronienie od deszczu i upału, odróżnić kilkanaście gatunków roślin i zwierząt...

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Społeczno – Edukacyjnego „Każdy inny – wszyscy równi” dzieci z Oddziału Przedszkolnego wraz z uczniami klasy I wzięli udział w zajęciach zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego.

KROK KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI
Ewelina Salwin, dyrektor Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Rybnie podzieliła się wspaniałą wiadomością:
Isaac Newton powiedział, że „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” Kierując się tą dewizą staram się nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, aby móc coraz śmielej podążać w otchłań oceanów.

W ramach programu „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych, w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków, realizowane są zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Lubisz SP RYBNO?

Znajdź nas na Facebooku

Dołącz do nas